Zakaj razprava

Kaj želimo? S paradigmo našega sveta je nekaj hudo narobe. Za svetovni nazor odgovarja znanost s filozofijo, iz katere so se razvile vse ostale veje znanosti.

Vse v naravi je v gibanju, v atomu in vesolju. Enačba o valovanju nam pomaga to razumeti. V 18. st. jo je zapisal Laplace. Osnovni delec valovanja  je sestavljen iz transverzalnega delca (gor-dol) in longitudinalnega (naprej-nazaj). V enačbi o elektromagnetnem valovanju iz 19. st. pa niso mogli izmeriti “eterskega vetra”, zato so longitudinalni delec kar ZAOKROŽILI NA NIČ!

Od tu nerazumevanje prenosa energije skozi prostor! Tako Einstein kot kvantna fizika nikoli niso matematično dokazali, da so magnetni monopoli=Ø. Nanj gledajo kot na hipotetični osnovni delec, kar pomeni, da naj bi obstajale magnetne “strune”, oziroma valovanje, ki lahko prenaša energijo. Čisto enostavno pa takole: “Maxwellove enačbe”  o valovanju združijo električno in magnetno polje, ki sta si pravokotna. Električni monopol ali elektron so izmerili, magnetnega pač ne. Enačba ni pravilna, zato je tudi Maxwell ni dokončal. Šele po njegovi smrti so priznali njegovo delo, tehnologija pa je zahtevala teoretični opis, zato so enostavno dejali, da verjetno mag. monopoli ne obstajajo. Za tehnologijo začetka 20. stol. je bilo to dovolj. Einsteinu se je mudilo do slave, zato je dejal: kar lahko opazujemo in merimo obstaja, ostale je NIČ. Pri EM valovanju ima svetloba znano hitrost. Naslednje logično vprašanje je bilo; hitrost premikanja je odvisna od podlage (po lepi cesti se lahko peljete veliko hitreje kot po kamniti poti, kajne?) Ker Michelson-Morleyev eksperiment ni uspel, hoteli so izmeriti eterski veter, so zaključili, da ni podlage, ki bi določala hitrost svetlobi. Eterski veter je posledica gibanja Zemlje skozi eter-prostor. Poizkus v tistih časih ni mogel uspeti, saj je to tako, kot bi hotel v balonu na zrak izmeriti veter, a izmeriti ga ne moreš, saj se giblješ z njim. Na to je opozoril že Nikolaj Kopernik v srednjem veku! Leta 2009 so na Helmholtz institutu v Nemčiji z najsodobnejšo tehnologijo znanstveno dokazali in objavili obstoj mag. monopolov. Nobena merilna naprava jih ni izmerila, čeprav so bili dobro vidni. Namesto, da bi znanost slavila, je vse tiho.

Magnetni monopoli nam razložijo nevidni in težko merljivi svet, v katerem živimo. Pojasnijo nam prehod iz energije v materijo in nazaj. EM valovanje je samo 1 od 3 oblik valovanj v naravi, najbolj primitivno in počasno. Poznamo še skalarno ali vrtinčasto električno ter magnetno valovanje, in s pomočjo vseh treh lahko pojasnimo prav vse pojave v naravi in družbi. Z magnetnimi skalarnimi ali vrtinčastimi valovi realno lahko opišemo človeka – sestavljen je iz telesa v fizični obliki in energetskega telesa ali duše, ki je vrtinčasta krogla, ki lahko shrani vse misli in energijo, potrebno za obstoj brez fizičnega telesa. Duša ni pojem, ampak realnost. Čustva niso pojem, ampak informacija z energijo, ki v obliki skalarnih valov potuje v prostoru. Življenje se zgodi, ko npr. ena celica drugi da informacijo in energijo. EM valovanje tega prenosa informacij ne zmore – kaj pa zdaj? Hitrost svetlobe je konstanta merilnih naprav in ne konstanta narave. Naj pojasnim. V trigonometriji imamo tako staro pravilo, da nima imena, poznali so ga že stari Grki. Imenuje se kvadrat razdalje  E~1/r2 . Jakost polja se manjša s kvadratom razdalje, slabi z razdaljo. Če to obrnemo, saj je enačba, se zgodi paradoks! R ali radij izrazimo v metrih, hitrost pa je v m/s. Torej je hitrost odvisna od razdalje do centra polja – bližje je centru, bolj je počasna in obratno! Že to je dokaz o obstoju etra, ki ga je uporabil Ruđer Bošković l. 1755, ko je pravilno opisal gravitacijo kot vpliv sončevega polja na Zemljo. Naprave tako vedno izmerijo isto razmerje med jakostjo polja in hitrostjo – če se spremeni en faktor, mu drugi sledi, tako dobimo vedno konstantno meritev hitrosti svetlobe.

Eter obstaja. To pomeni, da je S. Hawking vse obrnil na glavo. Naprej je bila svetloba – oscilacija, ki se je zaradi motnje zavrtinčila v velikansko kroglo, ki se manjša. Povsod v tej krogli je električno polje, ki se nahaja pravokotno na magnetno polje ali obratno. In to je podlaga za hitrost svetlobe. 2/3 sveta je za večino ljudi nevidnega. Uporabljamo primitivno 1/3 tehnologijo – EM valovanje in mislimo, da vemo vse. Nahajamo se znotraj sistema, ki se giblje, na vrtljivi krogli in zato pač naše opazovanje ne more biti popolno, tako kot na vrtiljaku.

Magnetni monopoli nam razložijo vsa ta vprašanja, ki sem jih nanizal zgoraj, vprašanja, na katera niti religije niso sposobne odgovoriti. Kaj je smisel in skrivnost življenja? Dobrota ni pojem, je realna energija. Zlo ni pojem, je realna negativna energija tu na Zemlji.

V tehnologiji skalarnih valov (to so zavrtinčeni EM valovi, tunelski valovi, ki lahko prenašajo energijo, in niso škodljivi za okolico kot so EM valovi) bo družbeni red deloval po načelu resonance – solidarnost, spoštovanje in izobilje čiste in neagresivne energije (nevtrinsko sevanje). Zdravje pa bo tretirano kot stabilno delovanje magnetnih skalarnih valov po telesu, ki upravljajo z biokemičnimi procesi v nas.

Nikola Tesla

Bil je izjemna oseba z mnogimi nenavadnimi talenti in jasno vizijo svojega poslanstva. Vsi ljudje na začetku življenja vidimo tudi neelektromagnetna valovanja, vendar se pri veliki večini center v možganih, ki je za to odgovoren, “utiša” med šestim mesecem in enim letom starosti. A Nikola je bil določen, da pomaga človeštvu in taki ljudje vidijo resničen svet, poskušajo ga približati vsem ostalim. Tesla si je za cilj postavil olajšati življenje človeštvu, mu ponuditi čiste energije v izobilju, da bi se lahko posvetili osebnemu razvoju. Vsa tehnologija, ki jo uporabljamo, je posledica njegovega dela. Zakaj se ga svet sramuje? Ob otvoritvi prve elektrarne na niagarskih slapovih je na začudenje vseh izjavil, da je to primitivna tehnologija in da moramo čimprej prevzeti tehnologijo narave – skalarne valove. Seveda so ga takoj napadli kot komunista in čudaka, izgubljal je podporo v gospodarstvu.

Ni se imel za znanstvenika, ampak za raziskovalca narave. Kako preroške so bile njegove besede: znanost je osebna perverzija, razen če ima za svoj cilj izboljšanje človeštva. Bil je izumitelj novih principov, ki pa jih lahko šele sedaj, ko so dokazani magnetni monopoli, tudi razumemo.

Največja ovira za človeški napredek je neznanje. Če ne veste kako do znanja, opazujte naravne pojave. Ona vam bo dala jasne odgovore in inspiracijo.

Ni poznal sovraštva in ljubosumja, imel je svoje napake, saj je bil človek, a njegova predanost človeštvu je bila popolna. Prišel je čas, da njegovo delo zažari v vsem svojem sijaju, kajti začenja se razumevanje pomena magnetnih monopolov, ki bo prineslo resnico in mir med ljudi. Koliko bomo trpeli do takrat pa je odvisno od nas samih. Mi določamo, v kakšnem svetu bodo živeli otroci in odgovorni smo za njih.

Za dpnt.si podelil svoje razmišljanje z Vami,

Peter Deisinger