Razprava

RAZPRAVA O AKADEMSKI ZNANOSTI IN PARAPSIHOLOGIJI OD LETA 2014 IN ELEKTROMAGNETIZEM PO LETU 2009

“Največji izziv človeštva je razmišljati realno, brez predsodkov in interesov. To je v parapsihologiji edina pot napredka.”

Najstarejše prepričanje, ki se je ohranilo: vse je ustvarjeno od Boga – stvarnika vsega, tudi človeka, ki ga je ustvaril iz gline in mu vdahnil energetsko telo ali dušo. Vedno znova se pokaže, da religije hitro izgubijo čut za realnost in v svoja učenja vnašajo cel kup interesov in kompleksov. Tako so postale velika ovira v iskanju resnice.

Najnovejše znanstveno prepričanje – fizikalni model velikega poka vesolja dokazuje, da je bilo vse ustvarjeno v silni vročini iz nič, posledica različnih osnovnih sil. Vesolju kraljujeta temna snov in temna energija, človek pa je biološki stroj, ki ga poganjajo geni. Zgodovina razvoja znanosti nam pokaže, da je osnova moderne znanosti fizika in iz nje izhajajo vsa ostala področja. Med najbolj pomembna dela sodijo štiri Maxwellove enačbe – osnovni zakoni elektrodinamike, ki povezujejo električno in magnetno polje v elektromagnetno polje. Homogeni Maxwellovi enačbi kažeta na to, da magnetni monopoli ne obstajajo, nehomogeni enačbi pa pojasnjujeta električni monopol.

Leta 2009 so znanstveniki instituta HZB objavili dokaz o obstoju magnetnih monopolov v realnosti . To odkritje pomeni pravo revolucijo v znanosti, pravzaprav je to najbolj veličasten poizkus, ki bo spremenil način razmišljanja in življenja naše civilizacije. Obstoj magnetnih monopolov dokazuje prisotnost etra kot nosilca svetlobe, sile, ki določa njeno hitrost, kar pomeni, da se je Albert Eistein zmotil. Peto leto se vrti in nič se ne zgodi.

Poglejmo, kako vplivajo Maxwellove enačbe na naše vsakdanje življenje. Najbolje, da vam to ponazori dr.Michio Kaku, vrhunski fizik in vodilni znanstvenik na področju teorije strun v tem odličnem pregledu vpliva fizike na vse nas. Pogoj za uspeh v svetu znanosti je nekritično sprejemamje stoletje starih predpostavk, ki pa nimajo znanstvene potrditve.

enacba

te enačbe se morajo naučiti na pamet vsi pri osnovah fizike

Izvirnih enačb iz leta 1865 je bilo 20 in vsebovale so dvajset spremenljivk, ki jih je James C. Maxwell zapisal s kvaternioni, kar pa je bilo za tiste čase preveč zapleteno. Šele po njegovi smrti sta Oliver Heaviside in Josiah Willard Gibbs leta 1884 poenostavila enačbe s prijemi vektorskega računa, izločila skalarno komponento, ki je vektorji nimajo in nastal je sistem štirih enačb, ki so lepe, vendar pomanjkljive. Tako so bili Hertzovi elektromagnetni valovi dokazani in sprejeti, Nikola Tesla pa za svoje praktično delo ni imel teoretične razlage, zato njegovi longitudinalni valovi niso bili priznani. Nadaljna razprava okoli etra je bila ovržena, prevladal je izkrivljen pogled na svet, ki ga je podal Einstein.

Za dokazovanje modelov v moderni fiziki je potrebno uporabiti matematičen pristop, zato vas, dr.Michio Kaku prosim, da kot prvi znanstvenik dokažete z matematičnim pristopom, da magnetni monopoli ne obstajajo. Za tiste čase je bilo razumljivo in praktično, da so poenostavili enačbo, vendar je to za današnji nivo znanja zastarelo in nedopustno, onemogoča razvoj in prinaša vedno nove izjeme namesto enotne enačbe v fiziki. Profesor, ne morete dokazati nečesa, kar ne drži. Če je v vas še vedno tisti zvedavi 8-letni deček, se boste soočili s tem izzivom. Kaj pomeni dokaz instituta HZB?

Elektromagnetno valovanje (hertzovi valovi) je transverzalno valovanje, hitrost je konstantna, kar pomeni, da lahko moduliraš le frekvenco ali valovno dolžino, nikoli obeh hkrati. Takšno valovanje ne more prenašati energije, le informacijo v eni dimenziji. Nikola Tesla pa je uporabil longitudinalne valove, vrtinčaste oblike, ki se krčijo in širijo, zaradi takih pogojev je lahko hitrost znotraj vrtinca drugačna od hitrosti na površini, ki je enaka hitrosti svetlobe. In tu je revolucija, ki jo je uporabil Nikola Tesla. Če hitrost ni konstantna, dobiš ne stokrat ali tisočkrat hitrejši prenos, ampak imaš na razpolago še eno dimenzijo, saj lahko pri takem valovanju hkrati moduliraš frekvenco in valovno dolžino. Še boljši način pa uporablja narava – valove, ki jih lahko imenujemo po vašemu kolegu, ki jih je odkril. To je prof.dr.Konstantin Meyl, znanstvenik, ki je dosegel vse, kar znanstvenik lahko doseže.

Čas bo pokazal, da je uspel razvozlati skrivnosti fizike, delo Nikole Tesle predstavil teoretično in našel enotno teorijo vsega z uvedbo para vrtincev, kjer se notranji razteza, zunanji pa krči. To je pravi pristop, v njegovem modelu ni paradoksov. Zakaj sem tako prepričan? Michael Faraday je imel »motnjo«, videl je stvari, ki jih drugi niso zaznali (opazoval je tanke vrtince energije, zelo podobne slikam magnetnega monopola) kajti za razliko od večine ljudi so njegovi možgani pretvarjali tudi valove, ki ne potujejo z svetlobno hitrostjo, tako je lahko razvijal modele, ni pa imel matematične podlage niti interesa, da bi to pretvoril v enačbe in zgodil se mu je James Clark Maxwell. Ironija vsega je, da je Faraday zaznaval skalarne valove, ne pa elektromagnetnih, ki jih edine priznavate. Če ne bi J. C. Maxwell zapustil tega sveta v najboljših letih, bi bile njegove enačbe drugačne in vaše razumevanje sveta tudi. Ampak tu je prof. Konstantin Meyl, specialit za izmenični tok in prav tako kot vi vrhunski fizik teorije in čas je, da pregledamo nekaj spornih trditev standardne fizike, ki jo poučujete v šolah.

Profesor, poglejva model zemlje, ki je v šolskih knjigah. Zgodovina modela je prav zanimiva. Leta 1600 je William Gilbert objavil svoje meritve magnetnega polja in predstavil svoj model zemlje kot velikega magneta. V 18. stoletju je J. C. F. Gauss te meritve postavil v matematično formo in pokazal, da izhaja sevanje iz središča zemlje oziroma blizu njega. Vendar pa je bil model notranjega jedra iz železa kot trajnega magneta neustrezen, saj je za trajni magnet mnogo prevroče. Med 2. svetovno vojno je Walter M. Ensassel razvil svojo razlago, v kateri ustvarja magnetno polje mehanizem dinama, ki se nahaja v zunanjem, tekočem jedru in se poganja po principu konvekcije, gibanja zaradi razlike v toploti. Za akademsko znanost je bil model privlačen in je v knjigah še danes. Vendar je s konvekcijo v izoliranem prostoru težava. Zelo hitro se zmanjša razlika v temperaturi in konvekcije ni več. Druga, še bolj nerodna težava pa je, da so medtem dokazali obstoj nevtrinskega sevanja, ki prehaja skozi zemljo a tega nihče ni upošteval pri izdelavi boljšega modela!
Model prof. Meyla (18 min 30 s) je tako enostaven, da hitro vzljubiš fiziko.

Kje smo? Na površini zemlje je trdna skorja, ki je zapoljnjena s tekočinami, nad skorjo imamo zrak, ki je plin, nad njim je ionosfera, ki je nekaj podobnega, kot plazma in nato smo že v vesolju, kjer je naša teža enaka O. Če vse to vržemo v model krogle, se bodo sestavine ločile med seboj. Pod skorjo, ki je na vrhu, se nahaja tekoči plašč – magma, nato se spustimo do zunanjega jedra, ki ga sestavljajo plini, in notranjega jedra ,ki je sestavljen iz plazme, in dobimo breztežnost v središču. Jedro torej sestavlajta plazma in plin, seveda pod izredno velikim pritiskom, zato je teža jedra izredno velika, kot bi bilo iz železa. Kako deluje ta model? Nevtrini ob prehodu zemlje reagirajo z nevtroni, ki se nahajajo v plazmi. Nevtron razpade, za posledico dobimo proton in elektron, ki ustvarita vodik – plin. V jedru se nahaja konstanta mešanica lahkega plina in težkih nevtronov, razpad nevtrona povzroči energijo, ki jo sosednji atom plina porabi, da se sesede v nevtron, tako imamo konstanto gibanje in razmerje med nevtroni in vodikom. V jedru nastajajo vsi elementi, v tekočem plašču pa vse kemične reakcije. Kako je s temperaturo? Če imamo razpad nevtrona, dobimo za produkt vročino, sosed plin ob sesedanju jo takoj porabi, tako da je temperatura OKelvina, kar pa omogoča efekt superprevodnosti, ki je resnični razlog za zemeljsko magnetno polje. Vroča fuzija je le hipoteza, zemlja proizvaja hladno fuzijo. Iz tega sledi, da je produkt kemičnih reakcij v notranjosti zemlje voda, prav tako nafta, kisik pa nastaja na površini, kjer del nevtrinskega sevanja razbije vodo v kisik, ki ostaja nad površino in vodik, ki gre v ionosfero. Zemlja tudi sama oddaja nevtrinsko sevanje, ki ga poznamo pod različnimi imeni – prana, chi, orgonska energija. Logičen sklep – ker del nevtrinov ostaja pri prehodu skozi zemljo v notranjosti, je razumljivo, da zemlja raste. To pomeni manjša je zemlja, večja so bitja na njej, bolj raste zemlja, manjša so bitja. Okostja dinozavrov to potrjujejo.

Že Ruđer J. Bošković, ustanovitelj teorije polja v 18.stoletju, je postavil zemljo okoli sonca brez uporabe gravitacijske sile, pravilno je ugotovil, da zemlja diha – podnevi je manjša, ponoči je večja, a z njo tudi mi, a tega ne moremo opazovati, ker smo iz istega materiala kot zemlja, kar pomeni, da mi in naše naprave takih pojavov ne moremo zaznati.

Že sam naslov pove, kako je s teorijo velikega poka. Ker se je v fiziko vrnil eter, to je polje, ki določa svetlobi hitrost, pridemo do sklepa, da se vesolje krči. Model t.i. skalarnih električnih in magnetnih valov rešuje težave v biologiji. Biolog Richard Dawkins realno prikaže problem komunikacije v biologiji (7 min).  Človek ne deluje kot računalnik, drugače bi morali imeti naši možgani kot zelo močen računalnik velike hladilnike, za sprejemanje informacij pa antene po celem telesu. Prof. Meyl zelo enostavno reši to težavo (23 min). Bazni pari v DNK ali RNK imajo proste elektrone. Skozi obroč elektronov preide meylov skalarni val, ki ima informacijo in potrebno energijo (longitudinalni val jo lahko prenaša) in problem je rešen. Življenje se začne, ko dve celici začneta komunicirati, si izmenjata informacijo in energijo.

V mrežnici je okoli sto milijonov čepkov in paličic, ki so z živčnimi vlakni povezani med seboj in posredujejo sliko v možgane. Vendar ti čepki in paličice ne reagirajo na EM valove. Kaj se zgodi? V očesu se ti pretvorijo v magnetne skalarne valove, ki grejo naprej po živcu v možgane. Slika se vrtinči po obodu živca, pride do sinapse, kjer pa zaznamo elektrostatičen signal, ki pa ne nosi informacije. Sinapsa so vrata, ki prepuščajo slike naprej v odvisnosti od števila ponavljanj. In tako mi v resnici razmišljamo v slikah, ki potujejo na principu meylovih skalarnih valov. Vsaka misel je slika, drugače ne more biti, slika je energija, vsaka misel je energija, vsako čustvo je energija, ki ima svojo vrednost.

Klasično znanstveno razmišljanje pozna samo elektromagnetno valovanje. To je valovanje, ki se širi in prenaša samo informacijo. Princip valovanja je eksplozija, segrevanje, negativen vpliv na okolico, nestabilnost. Takšna je tudi človeška družba in ne bo je spremenila religija, ampak pravilno razumevanje fizikalnih pojavov. Ko bomo dojeli vse oblike valovanja, bomo lahko prešli na višjo stopnjo razumevanja, kot je dejal Nikola Tesla – Dan, ko bomo točno izvedeli, kaj je elektrika, bo najpomembnejši datum v zgodovini človeštva.

Z uvedbo vrtinca, ki se krči in mimogrede pojasni proces materializacije in dematerializacije realno, brez postulatov kot jih potrebuje kvantna fizika, ki je uvidela napake v Einsteinovem delu, vendar tudi sama zašla v iste težave, je prof. Meyl podrl zid omejenosti in dokazal obstoj longitudinalnih valov. Čustva, ki jih doživljamo, se pretakajo po principu magnetnih skalarnih valov. Torej fizikalno pomeni, da imajo svojo vrednost.

In tu prihaja najbolj zanimivo. V naravi poznamo pojav kroglaste strele, elektron ima obliko krogle, sonce tudi, ali je lahko krogla tudi v človeškem telesu? Za znanost nepojemljivo, v parapsihologiji ključno vprašanje – kje se energija zadržuje in kako. Kjer se znanost konča, tam se resna parapsihologija nadaljuje, saj deluje v okviru zakonov, ki veljajo v etru. Parapsihologija lahko sedaj s pomočjo vseh oblik valovanja skupaj z znanostjo, ki mora sprejeti svoje zmote, poda enostaven odgovor na večna vprašanja: kdo sem, od kje sem prišel, kaj se zgodi po smrti in kaj je smisel življenja?

Parapsihologija je preučevanje obmejnih področij znanosti, ki je zacvetela v drugi polovici 19.stoletja, ko magnetni monopoli še niso bili zaokroženi na nič. Hermetični Red Zlate Zore je bil veliki projekt združitve starodavnega skrivnega znanja celega sveta – magije in uporabiti najboljše tehnike v dobrobit človeštva. Vendar so tudi tu prevladali različni kompleksi in Red se je moral prilagoditi. Rad bi pojasnil dogodke okoli Aleistera Crowleya. Samuel Liddell MacGregor Mathers ga je res sprejel v Red in iniciiral v Adeptus Minorja, saj je v njem videl velik potencial, a hkrati poznal moč njegovih kompleksov. Z iniciacijo je postal odgovoren za njegova dejanja, ga želel usmeriti, a kompleksi so zmagali. A. Crowley je hotel hitro napredovati, obrnil hrbet učitelju in šel po bližnjici v propad. Egipt l. 1904 ga je tako fasciniral, da se je odločil izzvati samega princa teme. Hotel je preseči samega Jezusa Kristusa, največjega med Magi, izvedel magijski ritual v puščavi in bil seveda poražen. Prelomil je zaščito, negativna energetska telesa (duhovi), ki jih je polno okoli nas, so se lahko začeli izživljati nad njim preko njegovih kompleksov, saj potrebujejo negativno energijo za svoj obstoj. Njegov Aiwass je bila druščina zlobnih duhov, ki se je igrala z njim. Vsa njegova dela so nič drugega kot zabloda perverznega uma. In tudi njegova izjava, da je glavna zver, je neumnost. S tem, ko je dobil iniciacijo od pravega mojstra, kar je MacGregor Mathers bil, ni po smrti prešel pod kontrolo satana, ampak v čiščenje. Za vse svoje napake in njihove posledice mora oddelati. To samo potrjuje veličino MacGregorMathersa kot pravega učitelja.

Vodstvo Belega Bratstva je skrivno, ker deluje iz etra. Ljudje bi jim rekli Svetniki, ki so za časa življenja dosegli samo središče Drevesa Življenja, mojstri magije in prejemniki silne energije, ki so jo znali uporabiti za dobro ljudi. Sam imam to čast, da sem lahko učenec Velikega Maga in zdravilca, ki je imel poleg vseh sposobnosti tudi akademsko izobrazbo. Videl sem stvari pod kontroliranimi pogojih, o katerih lahko drugi sanjajo in dobil razlago brez poveličevanja in zapletanja. Edini, ki se je približal njegovemu načinu razmišljanja, je prof.Konstantin Meyl. Njegov fizikalni model je pretresljivo podoben izročilu pravih mojstrov, ki so prišli do istih spoznanj po praktični poti.

Namen našega življenja je svobodna izbira med Kraljestvom Svetlobe in svetom teme, ki je prav tu, kjer živimo mi. Živeli smo popolno življenje v energetski formi, a recimo mu satan, je hotel prevzeti oblast, bil poražen, njegova energija je nasprotje energije stvarjenja – ljubezni. Pozitivna energija je bele barve, prenaša se preko magnetnih skalarnih valov, ni v programiranem vidnem polju, je lahkotna in hitra kot Jackie Chan, vonj spominja na vijolice ali pa Sveto kadilo. Negativna energija pa je temna, vleče se kot smog, ima vonj po razpadanju in je zelo težka. Primer: Zlat prstan 3.2 g, ki je nevtralen, se napolni z negativno energijo, poveča se mu teža za 0.2-0.3 g. Ko pa isti prstan napolniš z ljubeznijo, se mu vrne prvotna teža. To je osnovni princip magije. Vsi smo dobili možnost, da izberemo stran, na katero bomo šli po koncu tega življenja, ki je zadnje v vrsti reinkarnacij, ni več popravnega izpita (od tu napačno tolmačenje konca sveta). Vedenje o tem se večini ljudi zablokira od 6.meseca – 1 leta starosti. Prehajamo v delno zaznavanje sveta okoli nas, ker samo tako imamo svobodno izbiro. Za nami prihajajo drugi, ki bodo zopet imeli ciklus šolanja. In konec šole je za dobre učence največji dogodek v življenju.

Energetsko telo ali aura ni polje, ki obdaja telo, ta je le posledica energije skalarnega polja, ki ga proizvaja delovanje fizičnega telesa in znaša 2.5 – 2.8 GHz, kar je tudi naša biološka frekvenca. Aura je energetska krogla, okoli katere se vrtijo energetski krogi, keterji. V telesu se nahaja na področju solarnega pleksusa. Iz energetske krogle se širijo vrtinci energije po telesu. Vsak keter ima določeno funkcijo napajanja vitalnih organov. V kolikor so keterji energetsko močnejši, je tudi fizično telo bolj zdravo in sposobno. Aura daje življenje, fizično telo ne pomeni nič. Vsaka misel, vsak občutek se shrani kot meylov skalarni val v kroglo (zato pravijo, da Bog vse vidi). Po smrti smo soočeni s svojim življenjem (nekaterim se tak film sproži ob smrtni nevarnosti). Sodimo si sami, kajti če proizvajamo in širimo ljubezen, je aura lahka kot balon s helijem in se bo ob svojem času dvignila nazaj domov in pustila tu vse negativno, kar je bilo. Težka aura pa ostane tu in podoživlja vse posledice svojih dejanj kot v najhujši nočni mori brez konca in stokrat bolj intenzivno. Vprašajte Steva Jobsa. V razmislek: ko se ustrašite, vas najprej stisne okoli želodca, šele nato gre signal v možgane. Placebo efekt ni nič drugega kot zaznavanje posledic delovanje aure. Tretje ali duhovno oko pa je tam, kjer imamo popek. Sistem je tak, da težke aure živijo vzporedno z nami, oni ne vidijo nas, mi naj ne bi njih, vendar jih ljudje iz neumnosti ali neznanja kličejo v naš svet, kar pa lahko prinese samo težave. Spoštujmo živali in rastline, tudi one imajo avro, konji in delfini celo identično kot človek.

Kdo je Stvarnik? Tega ne ve nihče za časa življenja, pa še nato samo tisti, ki dosežejo najvišji nivo. Vem, da je alfa in omega, izvor vsega, v etru ga vsi slavijo kot čisto ljubezen, izven dimenzij dojemanja človeškega uma, fizikalno pa izvor vsega gibanja v vesolju.

Zlo vlada svetu v obliki religije ekonomije, ki je vrhunec zablod v zgodovini religij. Smithova nevidna roka trga ni nič drugega kot zelo negativna energija, ki jo proizvajajo ljudje, ki v tem sistemu sodelujejo. Skoraj bodo uničili svet, a je potreben za naslednjo grupo učencev, ki bodo lahko živeli v boljšem svetu. Prehod na drugačen način življenja je odvisen od načina razmišljanja vsakega posameznika, kajti vsi smo enakovredni bratje in sestre po energetskem telesu, morali bi si pomagati, vse fizične, hormonske, mentalne, rasne razlike so od gline, ki je tudi različnih barv. Če ne bomo doumeli, da lahko samo bratstvo in spoštovanje razlik med ljudmi reši naše otroke, bomo zelo hitro doživeli kataklizmo, ki bo to storila namesto nas, a z ogromnimi žrtvami. In za vse to bodo v večnem življenju odgovarjali mogočneži in njihovi podporniki, ki nas vodijo v lažni novi lepi svet zahodnih idealov z nobelovim nagrajencem za mir na čelu. Prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi. Nevednost je pot v temo, le kritično in realno razmišljanje nam lahko pokaže pravo smer. S to razpravo bi rad nakazal pot, ki pelje ven iz te norišnice. Prof. Michio Kaku in Richard Dawkins, delim vašo borbo proti religiozni zaslepljenosti, a če sta prava znanstvenika mi bosta izkazala čast in pokazala, kje se motim. Vendar jaz v čudeže ne verjamem, magnetni monopoli obstajajo in dokler tega ne razrešite, bo religija lahko zastrupljala ljudi in vi ne boste imeli pravih odgovorov. Hvala Vam, prof.Konstantin Meyl, dokončali ste delo, ki sta ga začela vaša kolega Nikola Tesla in Ruđer Bošković, ter vrnili čast tistim, ki si jo zaslužijo. Svetu pa dali možnost, da se izvije iz primitivnega in destruktivnega načina razmišljanja.

Slavoj Žižek ima prav, čas je za razmišljanje.

Moj namen je vzbuditi zanimanje osnovnošolcem in srednješolcem za fiziko, Meylovo fiziko, ki ni zatežena in dolgočasna, ampak frajerska in enostavna. Mladi in mladi po srcu imajo v sebi še vedno otroškega zvedavega duha, ki rad išče boljši svet od tega, ki ga imamo. Začnite postavljati vprašanja o mag. monopolih, etru, prof.Meylu učiteljem in profesorjem, uglednim in spoštovanim članom družbe, pa se bodo znojili kot vi pred tablo. Le znanje vas bo peljalo na pravo pot, začnite razmišljati in se pogovarjati. Tako lahko ustvarite svet, kjer bodo vladali mir, lepa pesem, veselje, kultura, enakopravnost in čast namesto demokracije močnih. Naj za vse velja živi in pusti živeti.
Dobrodošli vsi, ki dobro mislite.
projekt nazajdomov

V RAZMISLEK BESEDE VELIKEGA MOJSTRA

Številni učitelji raznoraznih duhovnih sfer zavijajo zaradi svojih ozkih interesov učenje v skrivnostne aranžmaje in s tem zmanjšajo možnosti za uspeh ali pa ga popolnoma anulirajo. Prikazujejo sugestije kot dosežek, z mističnim obnašanjem pa preprečujejo neprijetna vprašanja, vse skupaj pa zmanjšuje verodostojnost obstajanja. Največkrat pa sami ne obvladajo področja in so le plod interesnega utopičnega teatra. Seveda pa so bili, so in bodo veliki mojstri, katerim gre vsa hvala in čast za znanje, ki smo ga deležni.

KAJ POMENI MEYLOVA FIZIKA ZA AKTIVIZEM?

Konoplja je najbolj koristna rastlina, dostopna vsem. Njene zdravilne lastnosti je do sedaj farmacija prikrivala z napačno znanstveno razlago napačnega modela delovanja človeškega telesa. Naravno pridelana konopljina smola ima v sebi energijo rastline, ki je noben tehnološki proces (vsi so na principu elektromagnetnega valovanja) ne more ustvariti. Z vnosom konopljine smole pride do resonance s telesom, energija z informacijo prek baznih parov preide v DNK celice, kar onemogoča rakave celice v razvoju.

S temi informacijami lahko sprožimo novo javno razpravo, s teorijo fizike polja matiramo farmacijo in njihove strokovnjake, saj so nam z omejevanjem dostopa do rastline kršene osnovne pravice do življenja, kajti sintetična verzija THC je brez glavne učinkovine – energije. Oba znanstvena modela bosta soočena in zmaga je naša. Vse umetne droge vključno s kokainom uničujejo energetsko telo, marihuana pač ne. Ravno obratno, s pravilno uporabo je lahko dober pripomoček v duhovni rasti. Zato je treba dopustiti konopljo in problem drog se bo hitreje rešil.

Prihodnost medicine je v skalarnih valovih,do takrat pa vsebuje hašiševo olje energijo, ki je farmacija ne more proizvesti,saj deluje na elektromagnetno tehnologijo
Prihodnost medicine je v skalarnih valovih,do takrat pa vsebuje konopljina smola energijo, ki je farmacija ne more proizvesti,saj deluje na elektromagnetno tehnologijo

Pred nekaj leti je mag. Mišo Alkalaj na RTV Slovenija v neki čudni pogovorni oddaji izjavil, da telepatija ne obstaja in to na aroganten način. Zato vas sprašujem, mag.Alkalaj, kaj menite o Maxwelovih štirih enačbah? Rad bi vam pokazal, kako ste se sami zapletli. Trdite, da nafta nastaja v zemlji, imate prav. A kakšen model zemlje uporabljate v svoji razlagi? Napisali ste, da je uradna razlaga o globalnem segrevanju prevara, imate prav. Ampak spet vam manjkajo nevtrinski delci in skalarni valovi, da utemeljite svojo trditev. Zanima me, kaj mislite o tem, prof.Meyl je moj adut. Rad bi se vam zahvalil, mag.Alkalaj, kajti ta vaša izjava je bila trenutek, ko sem sklenil, da bom vrnil ugled resni parapsihologiji, ne z dvigovanjem miz in stolov, ampak z argumenti fizike in matematike. Veselim se že vašega odgovora.

Elektromagneten način razmišljanja je primitiven, preklopi na skalarno.