Kje živimo

Dr. Konstantin Meyl je profesor iz Nemčije, ki je razvil novo enotno ali Razširjeno teorijo polja, ki temelji na delu Nikole Tesle. Z enotno teorijo razloži kvantno in standardno fiziko, gravitacijo, maso, hitrost svetlobe, neutrine, valove in delce, vse razloži z vrtinci. Karakteristike subatomskih delcev so z njegovim modelom natančno izračunane. Uspešno je predstavil Teslin eksperiment, ki dokazuje obstoj skalarnih valov – energetskih vrtincev v obliki delcev. Enotna teorija razloži EM valove, vrtinčasti tok, potencialne vrtince in prostorsko distribucijo. Združuje razširjeno enačbo o valovanju z Poissonovo enačbo. Maxwellove enačbe lahko izpeljemo kot poseben primer, kjer Gaussov zakon o magnetizmu ni enak nič. Magnetni monopoli so dokazani, sledi temeljno spoznanje, da se električno in magnetno polje generirata ob pogoju gibanja. Pri unipolarnem generatorju in transformatorju imamo dve različni formulaciji, ki opisujeta en zakon kot matematično razmerje med vektorji jakosti električnega polja E in gostoto magnetnega pretoka B. Prof. Meyl ju razcepi v enačbo transformacije električnega in magnetnega polja posebej, ki opisujeta unipolarno indukcijo in enačbo konvekcije.
Celotno izpeljavo enačbe imate v knjigi Potentialwirbel Band 1, avtor Prof.Dr. Konstantin MeylL. 2009 so dokončno dokazali obstoj magnetnih monopolov, ki spreminja osnovno enačbo o elektromagnetnem valovanju iz l. 1884. To pomeni, da je imel Nikola Tesla prav in sedaj imamo na voljo enačbe, ki enostavno razkrijejo vse njegove skrivnosti. Narava nima žic, uporablja zavrtinčene EM valove, ki lahko prenašajo tudi energijo, zato ne potrebujemo baterij, jutri lahko preidemo na dvodimenzionalno skalarno tehnologijo, energijo pretvarjamo v materijo in obratno. Čista in biološko neškodljiva energija je povsod, izkoriščamo lahko tehnologijo hladne fuzije, revščine in pohlepa v kratkem ne bi bilo več – Zeitgeist. Vsi imamo energetsko kroglo v trebuhu, religije jo imenujejo duša. Vsi biokemični procesi v telesu so odvisni od benzenovih prstanov v DNK, ki imajo proste elektrone in zaradi magnetnega skalarnega signala se elektroni postavijo v kombinacijo in mi vidimo biokemični proces! Charles Darwin je čisto pozabil na to. S skalarnimi valovi lahko direktno vplivamo na telesne procese in demenca bo le še bolezen preteklosti. Vsak dan malo preventivne skalarne terapije in vse bolezni lahko takoj zmanjšamo za polovico in to skoraj brezplačno. Pogled na posmrtno življenje skozi oči znanosti bi dalo ljudem globoko misliti, sebičnost in kapitalizem bi zamenjal kozmični red. Smisel življenja ob izpolnjenih osnovnih pogojih je izobraževanje kot pot k svetlobi, nazaj domov v eter ali nebeški internet, ki je pogoj za nefizično življenje . Ali drugače, zakaj bi Vi in vaši bližnji trpeli fizične in duševne bolečine, ko pa imamo rešitev pred nosom? Namesto puške pa svinčnik z radirko! Fizično telo brez energetskega je samo kup mesa in sedaj ga lahko zdravimo kot v Galactici, z elektriko, zavrtinčeno.Zakaj je znanost tiho? Ker napačno razlagajo svet, saj nimamo več štirih osnovnih sil, ampak samo elektromagnetizem ob gibanju, ostale tri sile so samo efekti. Pravilne enačbe so rešitev za reveže, namesto Cerna potrebujemo enačbe in list papirja. Voda nastane kot posledica hladne fuzije v težkem nevtronskem jedru v središču Zemlje. Dobra novica za B. Vzhod in Saharo, pa tudi nafta nastaja tako, ampak kaj nam bo?Smrt bližnjih bomo slavili kot vrnitev v idealno obliko življenja ( v fizičnem dojemamo samo 10% intenzivnosti vsega ) in se trudili biti boljši, da se bomo nekega lepega dne vrnili k njim za vedno, kajti časi so resni, to je zadnji krog reinkarnacije za nas.Življenje je zanimiv šport, če razumeš pravila.kratek_tekst-bordo-1Odgovori:
1. Voda nastane v jedru Zemlje kot rezultat interakcije med hladnim (-260°C) nevtronskim (ne pa železnim) jedrom in nevtrini iz Sonca, tako kot vsi osnovni elementi in seveda nafta. Zemlja je tako kot vsi planeti in sonca jedrski reaktor na hladno fuzijo in seveda raste (obseg ekvatorja 19 cm/leto) hitrost vrtenja pa se zmanjšuje za 0,73 sekunde na leto.

2. Rastline oddajajo kisik v kapljicah vode, to pa še ni kisik za nas! Ta nastane med postopkom nevtrinolize z vodo. Voda ima izredno sposobnost resonance in zaustavlja del sončnega nevtrinskega sevanja, ki razstavi vodo v kisik, ki ga dihamo in vodik, ki gre v zgornje plasti ozračja.

3. Biokemične procese v DNK upravljajo magnetni skalarni valovi. Življenje pomeni da ena celica prenese na drugo informacijo in potrebno energijo za izvedbo naloge. Ker strokovnjaki ne razumejo enačbe o valovanju, Hertzovi EM valovi pa ne morejo prenašati energije, se to ne spodobi vprašati. Hitrost DNK valovanja v telesu znaša 140 000 km/s. Delovna frekvenca telesa znaša 2,45 GHz vrtinčasih magnetnih valov in predstavlja pomembno biološko okno, ki ga narava uporablja v celični komunikaciji. Če razumemo električni sistem v telesu, lahko z njim upravljamo vse biokemične procese!

4. Misel je električna ali magnetna struktura vrtinčastega polja, ima obliko krogle in potuje znotraj magnetnega skalarnega vala. Tako se signal vrtinči po površini živca, ne pa znotraj njega kot prikazujejo vsi strokovnjaki nevrologije!

5. Poleg fizičnega imamo tudi energetsko telo, dušo, ki je kompleksna magnetna skalarna krogla in shranjuje vse naše misli. Samostojno lahko deluje, ker se celo vesolje nahaja v etru – polju, kjer ob pogoju gibanja pravokotno na magnetno polje vedno dobimo električno polje. Za prehod iz EM valov v vrtinčaste ali obratno ne potrebujemo energije.

6. Gravitacija je efekt, ki ga je pravilno opisal že Ruđer Bošković. To je rezultat vzajemnega vpliva zaprtih silnic polja (vrtinčastih silnic) dveh teles.

7. Atom se manjša, ker jakost polja določa dimenzijo. Večja je jakost polja, manjši je meter. Šibka in močna jedrska sila ne obstajata, potrebovali so ju za opis, ker so postavili magnetne monopole na nič.

Ekoloških problemov ne bo mogoče rešiti, dokler ne znamo razložiti nastanka vode, kajne? Ampak naši ekologi mislijo drugače, saj vsi reagirajo na nas po načelu nič ne vidim, nič ne slišim. Problem ne obstaja, če ne razmišljaš o njem, dokler ti ne pade pred noge, ampak takrat bo žal prepozno.

V oktobru smo postavili nagradno vprašanje o vodi, ga predstavili našim akademikom, tudi SAZU-ju in različnim fakultetam in strokovnjakom, vendar nič od njih. Zakaj se tako izogibajo enostavnemu vprašanju? Ker je za njih znanost osebna perverzija lastnega ega, ne pa reševanje paradoksov in iskanje resnice za boljši svet. Dokaz o obstoju magnetnih monopolov je za znanost danes prelomno spoznanje, zaradi katerega bo potrebno knjige od filozofije naprej napisati na novo.

VAL202_logo

Nadaljevanje trilogije TOPLOVOD, ki ji v deželi ni dano živeti

LEVI ~ DESNI, vsi primitivni

 • 7 vprašanj za 8.000 znanstvenikov v Cernu, vse učitelje, poslance, vlado, intelektualce in vse resnice željne. Iz teh vprašanj je razvidno pomanjkljivo poznavanje družbe in narave, kar je predpogoj za kvalitetne spremembe tako v družboslovju,ekonomiji ter v medicini. 0,5% ljudi bi moralo postavljati ta vprašanja javnemu sektorju. To je minimalno število ljudi za mirno revolucijo v glavah. Z Razširjeno teorijo polja lahko ovržemo vse strokovne argumente in predsodke, ki so proti gojenju konoplje za lastno uporabo. Stroške v zdravstvu lahko močno zmanjšamo in v neozdravljivih primerih olajšamo in izboljšamo proces prehoda iz fizičnega telesa nazaj v eter. Konoplja ni hudičeva zel, ampak najbolj uporabna rastlina, ki nam je dana. Nehumano je zavirati njeno uporabo in povzročati s tem ljudem nepotrebno trpljenje.
 • Gensko spremenjene rastline niso varne, znanstveniki ne razumejo delovanja DNK. Junk oz. nekodirani del DNK ima funkcijo zaščite pred neželjenimi signali. Rak je sprememba oblike prenosa informacije z potrebno energijo med celicami.
 • Naše biološko okno je na isti frekvenci kot mobilna tehnologija (2.4 GHz), kar povzroča nezaželeno mešanje signalov v telesu, kar je še posebej problematično za otroke-manjša zmožnost koncentracije. Prodamo Telekom in naredimo sistem na npr. 3 GHz in evo ti Slovenija vodilna v svetu telekomunikacij.
 • Možgani so skalarni računalnik, ki prenašajo in shranjujejo magnetne skalarne valove kot vrtince. Signal ne poteka v živcu, ampak se vrtinči po površini živca (Teslin enožični prenos skalarnih valov). V nevronih merimo statično elektriko, v živcu pa ne moremo izmeriti nikakršnih nosilcev nabojev, ničesar. Sinapse na nevronih so kot vrata za prepuščanje slik. Če je pogoj za odpiranje vrat 10 enakih slik, jih serija osmih ne gre naprej. Globje, ko gremo v centre v možganih, večje število slik je potrebnih za prehod naprej. Še kako je resničen rek, da 100 × ponovljena laž postane resnica. Razmišljanje je samo primerjanje slik v možganih. Ko razumemo delovanje možganov, nismo več njihovi sužnji, ampak postanejo naš zaveznik. Psihologija bo morala knjige napisati na novo.
 • Živimo v ekonomiji posameznikove svobode, ki jo ZDA vsiljujejo vsemu svetu. Ampak to je čudna svoboda. Podlago ima v paranoičnem svetu hladne vojne, kjer vlada omejen in prazen svet posameznika. Friedrich Hayek je verjel, da državni kapitalizem vodi v tiranijo, zato ponudi svobodni trg brez nadzora države ali samouravnavan avtomatski sistem, ki pa temelji na sebičnosti(danes jo poznamo kot nevidno roko trga). Znanost potrdi njegove domneve v teorijah iger, ki so se razvile kot matematične analize igre pokra. Človek v teh strategijah je vedno koristoljuben in nezaupljiv do vseh. Tako naj bi z veliko količino jedrskega orožja ustvarili t.i. občutljivo ravnotežje terorja. John Nash pa je šel še dlje in želel dokazati, da lahko ustvarijo stabilnost z nezaupanjem in koristoljubjem ne samo v hladni vojni, ampak v celotni družbi. Ustvaril je vrsto krutih iger, najbolj znano je poimenoval Fuck you buddy. Da si zmagal, si moral neusmiljeno izdati svojega partnerja. Z vrsto matematičnih ravnovesij je dokazal, da sistem, ki temelji na nezaupanju in koristoljubju ne vodi vedno v kaos, ampak dobimo ravnotežje, kjer je koristoljubje vseh izenačeno. Čeprav je bil paranoidni shizofrenik, je njegov model osnova današnje ekonomije, prejel pa je tudi Nobelovo nagrado za teorije iger. Sistem deluje, če smo vsi sami in ločeni, iz česar se razvije sebičnost posameznika. Sodelovanje in humanizem pa rušita ta sistem. Paranoičen model ekonomije in družbenih odnosov je razlog, da nam pred očmi razpada družbena ureditev.
 • Iz popravljenih Maxwellovih enačb lahko izvedemo Schrödingerjevo enačbo, to pomeni da lahko teoretično izračunamo vse, kar počnejo znanstveniki v Cernu z nekaj računskimi koraki. Letni stroški Cerna znašajo samo milijardo € davkoplačevalskega denarja. Nihče iz Cerna očitno ne ve, da so njihovi kolegi dokazali obstoj magnetnih monopolov.
 • Rimokatoliška cerkev, prva multinacionalka bo razpadla ne zaradi meča, ampak dokaza obstoja     energetskih delcev. Otroci ne bodo več nasedali primitivni dogmi, ki jo širijo v imenu moči, ne pa Jezusa Kristusa. Pravoslavje nima finančne centrale, zato bo lažje sprejelo potrebne popravke in učilo prave Jezusove nauke. In to za časa našega življenja, uživajte.
 • Konstantinova darovnica daje papežu in duhovščini pravico do lastnine in upravljanja materialnih dobrin. Že 500 let je to dokazan ponaredek iz 8. stol. in je bil podlaga za širjenje ideje med zahodne Slovane z mečem. Jezus je učil o enakopravni družbi, cerkev pa kot korporacija upravlja ogromno premoženje? Želja po centralnem upravljanju je bil eden od glavnih razlogov za veliko shizmo ali dokončni razkol med vzhodno in zahodno cerkvijo leta 1054. Večina ljudi je bila nepismenih, zato je Vatikan za prepoznavanje svojih podložnikov spremenil način križanja iz desne na levo, čeprav Jezus sedi na desnici Gospodovi.
 • Zakaj je cerkev že 1700 let aktivna v politiki, ko pa naj bi spoštovala Božji načrt in širila ljubezen? Spreminjanje načrta pomeni zaničevanje Stvarnika in njegove kreacije. Vsak, ki resnično deluje po duhovnem učenju ve, da ne sme biti aktiven v politiki, saj ne moreš sedeti na dveh stolih hkrati. Vsako nespoštovanje tega pravila vodi v temo neznanja.
 • Križ je starodavni simbol sonca in ognja, Kristus simbol ljubezni in odrešitve(vendar nikoli pribit na križu!), raspet na križu pa je to negativni simbol, simbol trpljenja, ki pa se ne more mešati z ljubeznijo, kot se ne moreta voda in olje. Zato dolgotrajna vizualizacija raspela pelje v različna shizofrena stanja. Taki ljudje so izredno vodljivi, samo ponuditi jim moraš “Judeža”, na katerega lahko zlijejo gnev, ki ga proizvajajo lastni kompleksi. Cerkev ima močno orožje-če ne bi bilo Kristusovega fizičnega vstajenja od mrtvih, ne bi potrebovali duhovščine, to pa je greh, kar pomeni, da gremo v pekel. Verjemi v neverjetno, kar ti serviramo, to je pogoj za nebesa in brez cerkve ni nebes. In tako te imajo v strahu od majhnega! Razumem preproste ljudi, ki si ne drznejo razmišljati o tem, ampak kako lahko izobražen človek deluje v svoji stroki, v cerkvi pa verjame, da je šel Jezus s telesom v nebesa? To nima nič skupnega z realnostjo. Zato bodo mnogi razočarani nad svojimi pričakovanji. Vsak bo odgovarjal zase, naravni zakoni v etru ne poznajo skupinske odgovornosti, izgovori ne delujejo.
 • Simbol antikrista je zanikanje ljubezni in s tem sprevračanje vseh simbolov. Med njimi je tudi narobe obrnjen križ. Prav tak simbol stoji na zelenici pred sedežem NATA v Bruslju. In podpora takemu simbolu bo prinesla trpljenje in uničenje.
 • V začetku 19. stol. je ves akademski svet učil, da se je svet začel leta 4004 pred Kristusom. To so izračunali na podlagi rodovnika iz stare zaveze! Resno znansveno preučevanje se je začelo v tridesetih letih 19.stol. s preučevanjem starega Egipta. Poleg štirih evangelijev nove zaveze, ki so vsi cenzurirani in s tem znanstveno neverodostojni, je edini vir o Jezusu na zahodu Jožef Flavij, ki pa je tudi prirejal in spreminjal dogodke, tako da imajo prav tisti, ki trdijo, da ni dokazov o obstoju Jezusa Nazarejca. Dokler se ne obrneš na vzhod. Na področju od Sirije in Turčije, pa vse do Tibeta je več kot 30 različnih verodostojnih zgodovinskih virov(tudi iz drugega st.), ki omenjajo Isso ali Juzo Asafa, kar je bilo njegovo ime na vzhodu, pomeni pa Yeshua-Jezus, ki zdravi gobavce ali največji zdravilec in mag. Vsi kralji na vzhodu so ga spoštovali in enačili z Budo. V ruševinah velike budistične šole v Harwanu, blizu Srinagarja, kjer je bil konec 1. stol. 4. veliki budistični shod (kjer so poenotili učenje, ki ga danes poznamo kot mahayana budizem pod vodstvom Velikega učitelja, tujega princa, ki se je rodil neporočeni materi in je imel brazgotine na rokah in nogah, kot posledico krutega mučenja v domovini) so arheologi pred nekaj leti izkopali dva kovanca s podobo kralja Kanishke, na prvem je bil Buda, na drugem pa Juza, veliki združitelj in prerok. Živel je do globoke starosti v Kašmirju. To skrivnost so poznali tudi templarji, Mohamed pa je to vključil v Koran, seveda po lastnih interesih.
 • Kako pravilno moliti ali meditirati, saj si lahko z nepravilnimi tehnikami naredimo veliko škode.
 • Kaj pravijo mrtvi o spravi in zakaj jim premetavanje kosti in početje ljudi samo škoduje, saj proizvajajo samo negativno energijo, namesto pravilne oblike molitve, ki je za duše teh nesrečnikov kot zrak za utaplajočega- edino, kar jim lahko pomaga.
 • Slovenska politika gradi svojo zgodbo na manipulaciji zgodovine in klanjanju korporativni EU, ki je moderna fašistična tvorba, 4. rajh bo kar pravo ime, zato sprevračajo dejstva o Titu- enem od redkih politikov, ki je šel Domov. Imel je fotografski spomin in je med drugim zelo dobro poznal parapsihologijo in resnico (primer najboljšega političnega sistema v praksi do sedaj, ki pa je propadel zaradi omejenosti ljudstva in RKC+zahodni kapital) ter je v nebeški hierarhiji na zelo visokem mestu. Kakšna groza bo zajela Ivana Janšo in Štuheca ter njihove somišljenike, ko bodo videli resnico, preden gredo v večno temo. Komur ljudje zaupajo (duhovniki, zdravilci, zdravniki, politiki, novinarji…) ter širi neresnico, laži in manipulira, bo 7× bolj kaznovan, saj so njihova dejanja podlaga za novo zlo med nevednimi ljudmi. In obratno, tisti, ki išče resnico, bo nagrajen- od tu izraz, da sreča spremlja hrabre.
 • Kako izgleda v peklu, kjer se morajo vsi energetsko napajati iz najhujšega strahu, povsod vlada grozen smrad, ki ga proizvajajo vsi udeleženci, saj je za njih svetloba kot kislina. Primer, če se nekdo izživlja na pasjih borbah, bo po smrti znova in znova plen divjega klanja iz strahov, ki jih bo sam proizvajal v ultra 3D tehniki.
 • Našo lepo deželo čaka propad, če ne boste ukrepali. Fašizem ne bo premagan, dokler ne bo razformirana država Vatikan, nastala l. 1929 v objemu Mussolinija- hlapca velikega kapitala. In slovenska katoliška politika ga je takoj sprejela za svoj ideal, že 10 let pred začetkom 2. sv. vojne.
 • Kako deluje nebeška hirearhija? Kako čim bolj kvalitetno živeti in umreti? Zakaj nam je konoplja pri tem lahko v veliko pomoč?

Ta svet nujno potrebuje novo paradigmo ali pa bomo končali v najhujši vojni. In problem osnovnega zakona elektrodinamike je sprejemljiv izziv tako za muslimane, ateiste, katolike, pravoslavce, hindujce, in vse mogoče druge religije, saj je Stvarnik samo eden, a mi, ki se imamo za razumna bitja, se prepiramo, kdo ima prav, pa še o vodi ne vemo veliko. Nikola Tesla je govoril resnico, ko je opisoval kontakte z drugimi svetovi, ampak ker ne dojamete lasnosti etra, ga uvrščate med čudake. A do zadnjega trenutka tega življenja je bil v polni umski kondiciji, najboljši znanstvenik (že l.1900 je pravilno opisal obstoj in zgradbo nevtrinskega delca, za katerega so l. 2002 podelili Nobelovo nagrado) in odličen parapsiholog samouk. Direktor muzeja Nikole Tesle v Beogradu je za RTV Srbije izjavil, da si je zgodbe o duhovih izmislil za samopromocijo. Nehote, upam, ga je užalil in moja dolžnost je, da ga popravim- kdor zanika obstoj življenja brez fizičnega telesa, ne razume Maxwellovih enačb in pravila kvadrata razdalje! Površnost je največja težava znanstvenikov. To je snov 1. in 2. letnika gimnazije!!! Vsi izgovori so zatorej neumestni. Ves svet je sestavljen iz vrtinčastih krogel z odprtim jedrom-energetski delec ali zaprtim-materija!

ZGODOVINA SE NE PONAVLJA, ČLOVEŠKA NEUMNOST SE

Ko boste prišli na sojenje v eter, ne boste mogli zanikati, da vam je bila ponujeja resnica, ampak ste jo zaradi svojih interesov ignorirali. Veličina izhaja iz sposobnosti sprejemanja lastnih napak. Bolje biti neumen enkrat kot pa celo življenje! Materialne stvari so samo elektromagnetno vibracijsko stanje praznega prostora, niso vredne večnosti v smradu.

Se ne strinjate? Potem imate veliko težavo z razumevanjem osnov fizike, znanstveni argumenti so na naši strani! Sicer pa, otroci nam bodo sodili.